permacultuur moestuin
Tuin en planten

Permacultuur: wat is het en hoe toepassen?

Last Updated on April 30, 2023 by

Permacultuur: Een Uitgebreide Uitleg Over Wat Het Is

Permacultuur is een ontwerpsysteem voor de menselijke leefomgeving dat zich richt op duurzaamheid en zelfvoorzienendheid. Het is ontstaan in de jaren 70 van de vorige eeuw en heeft sindsdien wereldwijd aan populariteit gewonnen. Het doel van permacultuur is om een productief systeem te creëren dat de mens toegang geeft tot wat zij nodig hebben om voort te bestaan, zonder de natuurlijke omgeving te schaden. Het is weer samenwerken met de natuur, in de plaats van tegen de natuur te proberen vechten.

permacultuur moestuin
permacultuur moestuin

Bij permacultuur wordt er gestreefd naar een harmonieuze samenwerking tussen mens en natuur. Het ontwerp van de leefomgeving wordt afgestemd op de natuurlijke systemen om ons heen, zodat er zo min mogelijk afval is en er optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare grondstoffen en energie. Permacultuur gaat uit van het idee dat alles met elkaar verbonden is en dat de mens onderdeel is van de natuur, niet erboven staat.

Permacultuur heeft als doel om een duurzame, zelfvoorzienende leefomgeving te creëren waarin de mens kan leven in harmonie met de natuur. Het is een ontwerpsysteem dat zich richt op het creëren van een productief systeem dat de mens voorziet in haar behoeften, zonder de natuurlijke omgeving te schaden. Bij permacultuur wordt er gestreefd naar een harmonieuze samenwerking tussen mens en natuur, waarbij het ontwerp van de leefomgeving is afgestemd op de natuurlijke systemen om ons heen.

moestuinbedden permacultuur
moestuinbedden permacultuur

Wat is permacultuur?

Permacultuur is een ontwerpsysteem dat gericht is op het creëren van een duurzame leefomgeving. Het is een manier van denken en werken waarbij we ons laten inspireren door de natuur en haar processen. Het doel van permacultuur is om op een zo efficiënt mogelijke manier te voorzien in onze basisbehoeften, zoals voedsel, water, energie en onderdak, zonder daarbij de natuurlijke hulpbronnen uit te putten.

wat is permacultuur
wat is permacultuur

Permacultuur is gebaseerd op drie ethische principes: zorg voor de aarde, zorg voor de mens en eerlijk delen. Deze principes vormen de basis voor het ontwerpen van een duurzame leefomgeving. Bij het ontwerpen van een permacultuursysteem wordt er gekeken naar de interactie tussen de verschillende elementen en hoe deze elkaar kunnen versterken.

Permacultuur gaat uit van het principe van veerkracht. Een permacultuursysteem is zo ontworpen dat het zichzelf kan herstellen en in stand kan houden. Dit betekent dat er geen gebruik wordt gemaakt van kunstmeststoffen, pesticiden en andere schadelijke stoffen. In plaats daarvan wordt er gewerkt met natuurlijke processen, zoals composteren, mulchen en het gebruik van natuurlijke bestrijdingsmiddelen.

permacultuur wat is het
permacultuur wat is het

De principes van permacultuur

Permacultuur is een ontwerpsysteem dat zich richt op het creëren van een duurzame leefomgeving. Het systeem is gebaseerd op drie ethische principes: zorg voor de aarde, zorg voor de mens en eerlijk delen. Deze principes vormen de basis van permacultuur en worden toegepast in alle aspecten van het ontwerpsysteem.

Zorg voor de aarde

Zorg voor de aarde betekent dat we ons bewust zijn van de impact die onze activiteiten hebben op de aarde en dat we ons best doen om deze impact te minimaliseren. In de praktijk betekent dit dat we bijvoorbeeld werken aan het vergroten van de biodiversiteit, het verminderen van afval en het vermijden van schadelijke chemicaliën. We werken samen met de natuur en maken gebruik van natuurlijke processen om onze doelen te bereiken.

Er wordt daarom ook niet gespit in tuinen en moestuinen die permacultuur volgen.

hoe planten bij permacultuur
hoe planten bij permacultuur

Zorg voor de mens

Zorg voor de mens betekent dat we ons bewust zijn van de behoeften van mensen en dat we streven naar het creëren van een omgeving waarin mensen kunnen floreren. In de praktijk betekent dit dat we bijvoorbeeld werken aan het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van mensen, het creëren van sociale verbindingen en het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling.

permacultuur voorbeeld
permacultuur voorbeeld

Eerlijk delen

Eerlijk delen betekent dat we ons bewust zijn van de ongelijkheden in de wereld en dat we streven naar het creëren van een rechtvaardige samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft. In de praktijk betekent dit dat we bijvoorbeeld werken aan het delen van kennis en middelen, het ondersteunen van lokale gemeenschappen en het verminderen van sociale ongelijkheid.

Ontwerpen van een permacultuursysteem

Als ik een permacultuursysteem ontwerp, moet ik rekening houden met verschillende factoren om ervoor te zorgen dat het systeem optimaal functioneert. Hieronder beschrijf ik de belangrijkste stappen die ik neem bij het ontwerpen van een permacultuursysteem.

permacultuur gracht
permacultuur gracht

Analyse van de site

Voordat ik begin met het ontwerpen van een permacultuursysteem, moet ik eerst de site analyseren. Ik kijk naar de volgende factoren:

 • De hoeveelheid zonlicht die de site ontvangt;
 • De bodemgesteldheid;
 • De aanwezigheid van waterbronnen;
 • De aanwezigheid van wind;
 • De aanwezigheid van andere flora en fauna.

Door deze factoren te analyseren, kan ik bepalen welke planten en bomen het beste zullen groeien op de site en waar ik de verschillende elementen van het permacultuursysteem moet plaatsen.

permacultuur
permacultuur

Ontwerpen van de elementen

Nadat ik de site heb geanalyseerd, kan ik beginnen met het ontwerpen van de verschillende elementen van het permacultuursysteem. Hierbij moet ik rekening houden met de volgende factoren:

 • De behoeften van de planten en bomen;
 • De behoeften van de dieren die ik wil houden;
 • De behoeften van de mens (bijvoorbeeld voor voedsel en water);
 • De interactie tussen de verschillende elementen.

Door deze factoren in overweging te nemen, kan ik een permacultuursysteem ontwerpen dat optimaal functioneert en waarbij de verschillende elementen elkaar versterken.

Implementatie

Als ik het ontwerp van het permacultuursysteem heb voltooid, kan ik beginnen met de implementatie. Hierbij moet ik rekening houden met de volgende factoren:

 • De volgorde waarin ik de verschillende elementen plaats;
 • De juiste plant- en boomsoorten kiezen;
 • De juiste afstanden tussen de verschillende elementen aanhouden;
 • De juiste bodemverbeteraars gebruiken;
 • De juiste water- en voedingssystemen aanleggen.

Door deze factoren in overweging te nemen, kan ik ervoor zorgen dat het permacultuursysteem optimaal functioneert en dat ik kan genieten van een overvloedige oogst.

Belangrijke elementen in permacultuur

Permacultuur is een ontwerpfilosofie die zich richt op het creëren van duurzame ecosystemen. Er zijn verschillende elementen die belangrijk zijn bij het ontwerpen van een permacultuursysteem. Hieronder worden enkele van deze elementen beschreven.

permacultuur karton
permacultuur karton

Agroforestry

Een belangrijk onderdeel van permacultuur is agroforestry, waarbij bomen en struiken worden geïntegreerd in landbouwsystemen. Bomen en struiken bieden niet alleen voedsel, maar ook beschutting, bescherming tegen wind en erosie, en habitat voor dieren. Door verschillende gewassen te combineren en te laten groeien onder bomen en struiken, kan de opbrengst van een stuk land worden verhoogd en kunnen de bodemkwaliteit en biodiversiteit worden verbeterd.

Watermanagement

Watermanagement is een ander belangrijk element van permacultuur. Het doel is om water te gebruiken op een manier die duurzaam is en de bodemkwaliteit verbetert. Dit kan worden bereikt door het gebruik van regenwateropvangsystemen, het aanleggen van vijvers en moerassen, en het gebruik van irrigatiesystemen die water efficiënter gebruiken en verspilling verminderen.

Bodemverbetering

Bodemverbetering is een essentieel onderdeel van permacultuur omdat het de basis vormt voor een gezond ecosysteem. Door het gebruik van compost, mulch en andere organische materialen kan de bodemkwaliteit worden verbeterd en kunnen voedingsstoffen worden teruggegeven aan de bodem. Dit zorgt voor gezonde plantengroei en vermindert de behoefte aan kunstmest en pesticiden.

Verder wordt de bodem met rust gelaten en kiezen we ervoor om de grond niet om te spitten, er wordt erg vaak gewerkt met karton om onkruid tegen te houden.

Compostering

Compostering is een belangrijk onderdeel van permacultuur omdat het organisch materiaal omzet in voedingsrijke compost. Door compost te gebruiken, kan de bodemkwaliteit worden verbeterd en kunnen voedingsstoffen worden teruggegeven aan de bodem. Compost kan worden gemaakt van keukenafval, tuinafval en dierlijke mest.

Dieren houden

Dieren houden is een belangrijk onderdeel van permacultuur omdat het kan bijdragen aan een gezond ecosysteem. Dieren kunnen helpen bij het beheersen van onkruid en plagen, en kunnen bijdragen aan de bodemkwaliteit door het produceren van mest. Het houden van dieren in permacultuursystemen moet echter wel op een duurzame en ethische manier gebeuren.

Voordelen van permacultuur

Permacultuur biedt veel voordelen voor zowel het milieu als de mens. Hieronder staan enkele van de belangrijkste voordelen van permacultuur:

 • Permacultuur maakt gebruik van duurzame landbouwtechnieken die geen schade toebrengen aan het milieu. Dit betekent dat er geen giftige chemicaliën of pesticiden worden gebruikt die het bodemleven kunnen vernietigen.
 • Permacultuur moedigt biodiversiteit aan door het gebruik van verschillende soorten gewassen en dieren. Dit vermindert de kans op ziekten en plagen, en zorgt ervoor dat de bodem gezond blijft.
 • Permacultuur kan helpen om de klimaatverandering tegen te gaan. Door het gebruik van duurzame landbouwtechnieken wordt er minder CO2 uitgestoten en wordt er meer CO2 opgeslagen in de bodem.
 • Permacultuur kan bijdragen aan de voedselzekerheid. Door het gebruik van duurzame landbouwtechnieken kan er meer voedsel worden geproduceerd op een kleinere oppervlakte.
 • Permacultuur kan bijdragen aan de lokale economie. Door lokaal voedsel te produceren en te verkopen, worden er banen gecreëerd en wordt de lokale economie gestimuleerd.
 • Permacultuur kan bijdragen aan een gezondere levensstijl. Door het gebruik van biologische en lokale producten, wordt er gezonder gegeten en wordt de consumptie van bewerkt voedsel verminderd.

Toepassingen van permacultuur

Permacultuur kan op verschillende manieren worden toegepast, zowel in de stad als op het platteland. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

Permacultuur in de stad

In de stad kan permacultuur worden toegepast door bijvoorbeeld:

 • Gebruik te maken van regenwater om planten te bewateren
 • Verticale tuinen op te zetten om ruimte te besparen
 • Voedsel te verbouwen in gemeenschappelijke tuinen
 • Compost te maken van organisch afval

Permacultuur in de stad kan bijdragen aan een groenere omgeving, voedselzekerheid en een betere leefomgeving.

Permacultuur in de landbouw

In de landbouw kan permacultuur worden toegepast door bijvoorbeeld:

 • Gebruik te maken van natuurlijke bemesting en bestrijding van plagen
 • Meerdere gewassen te verbouwen op één stuk land om de biodiversiteit te vergroten en de bodemvruchtbaarheid te verbeteren
 • Te werken met natuurlijke cycli en seizoenen

Permacultuur in de landbouw kan bijdragen aan een duurzamere landbouw, minder gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest, en een gezondere bodem en gewassen.

Permacultuur in de gemeenschap

Permacultuur kan ook worden toegepast in de gemeenschap, bijvoorbeeld door:

 • Samen te werken in gemeenschappelijke tuinen of voedselbossen
 • Te delen in de oogst en kennis
 • Gezamenlijk te werken aan duurzame oplossingen voor energie, water en afval

Permacultuur in de gemeenschap kan bijdragen aan een sterkere gemeenschap, meer verbondenheid en een duurzamere leefomgeving.

Samengevat

Na het onderzoeken van permacultuur, kan ik concluderen dat het een duurzame en natuurlijke manier van landbouw is. Het is gebaseerd op het werken met de natuur in plaats van ertegen. Permacultuur helpt bij het creëren van een gezond ecosysteem en het verminderen van afval en vervuiling.

Permacultuur is niet alleen een methode om voedsel te verbouwen, maar het kan ook worden toegepast op andere aspecten van het dagelijks leven, zoals het bouwen van huizen en het beheren van waterbronnen. Het is een holistische benadering van het leven die gericht is op het creëren van een duurzame toekomst voor ons allemaal.

Als we permacultuur toepassen in ons dagelijks leven, kunnen we een positieve impact hebben op het milieu en onze gemeenschappen. Het kan ons helpen om meer zelfvoorzienend te worden en ons bewuster te maken van onze impact op de planeet. Ik raad iedereen aan om meer te leren over permacultuur en te overwegen hoe het kan worden toegepast in hun eigen leven.

Comments Off on Permacultuur: wat is het en hoe toepassen?