wadi
Tuin en planten

Wat is een wadi: voordelen van een wadi

Last Updated on May 4, 2023 by

Wat is een wadi: definitie, functie en voordelen

Als je ooit een groene greppel in een stedelijk gebied hebt gezien, is de kans groot dat je een wadi hebt gezien. Een wadi is een bovengronds waterinfiltratiesysteem dat regenwater bergt en zuivert, waarna het water infiltreert in de ondergrond. Het is een efficiënte manier om wateroverlast en droogte in stedelijke gebieden tegen te gaan.

De term wadi komt oorspronkelijk uit het Arabisch en betekent veelal droog rivierdal. In Nederland wordt het ook gebruikt als afkorting voor Water Afvoer door Drainage en Infiltratie. Het is een duurzame oplossing voor het beheer van regenwater in stedelijke gebieden.

Een wadi kan overal worden aangelegd en is een effectieve manier om het natuurlijke ecosysteem te herstellen.

wadi
wadi

Als je meer wilt weten over wat een wadi is en hoe het werkt, dan ben je hier aan het juiste adres. In dit artikel zullen we in detail ingaan op de definitie, betekenis en voordelen van een wadi. We zullen ook enkele voorbeelden geven van hoe een wadi kan worden aangelegd en gebruikt in stedelijke gebieden.

Definitie

Een wadi is een term die zijn oorsprong vindt in het Arabisch en verwijst naar een droge rivierbedding die alleen tijdens regenachtige periodes water bevat. In Nederland wordt de term voornamelijk gebruikt om een ​​waterafvoer- en infiltratiesysteem aan te duiden. Het is een verlaging in het landschap waar overtollig water naartoe stroomt en daar in de bodem zakt. Het helpt de natuur een handje tegen verdroging en draagt ​​bij aan de zuivering van het water.

wadi aan de weg
wadi aan de weg

Een wadi wordt vaak aangelegd in stedelijke gebieden om overstromingen te voorkomen. Het is een duurzame oplossing voor het afvoeren van regenwater en het voorkomen van wateroverlast. Een wadi kan verschillende vormen hebben, zoals een greppel, een sloot of een aangelegde waterpartij. Het belangrijkste is dat het overtollige water kan worden afgevoerd en geïnfiltreerd in de bodem.

Een wadi kan ook worden aangelegd in een tuin om overtollig water op te vangen en te voorkomen dat het water de straat op stroomt. Het kan een mooie toevoeging zijn aan de tuin en kan worden beplant met gras of biezen. Een wadi is een duurzame oplossing om wateroverlast te voorkomen en de natuur te helpen.

wadi in stad
wadi in stad

quiggyt4/ Shutterstock

Functies van een Wadi

Regenwaterafvoer

Een wadi is een efficiënte manier om regenwater af te voeren. Bij hevige regenval kan een wadi het water snel opvangen, waardoor er minder kans is op wateroverlast. Het water wordt tijdelijk opgeslagen in de wadi en kan vervolgens langzaam infiltreren in de bodem. Hierdoor wordt het grondwater aangevuld en wordt verdroging tegengegaan.

Wateropslag

Een wadi kan ook dienen als tijdelijke wateropslag. Bij hevige regenval kan een wadi het water opvangen en vasthouden, waardoor er minder wateroverlast ontstaat. Het opgeslagen water kan vervolgens langzaam infiltreren in de bodem of verdampen, waardoor het grondwater wordt aangevuld.

wat is een wadi
wat is een wadi

Waterinfiltratie

Een wadi is een goede manier om water te laten infiltreren in de bodem. Het water dat in de wadi wordt opgeslagen, kan langzaam infiltreren in de bodem. Hierdoor wordt het grondwater aangevuld en wordt verdroging tegengegaan. Bovendien wordt het water gezuiverd door de bodem en de planten in de wadi, waardoor het schoner wordt.

Een wadi heeft dus meerdere functies. Het zorgt voor een goede regenwaterafvoer, kan dienen als tijdelijke wateropslag en draagt bij aan het aanvullen van het grondwater en het tegengaan van verdroging. Bovendien wordt het water gezuiverd door de bodem en de planten in de wadi, waardoor het schoner wordt.

Ontwerp en Constructie

Als je een wadi wilt aanleggen, zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. In dit gedeelte bespreek ik de belangrijkste aspecten van het ontwerp en de constructie van een wadi.

wadi aanleggen
wadi aanleggen

Vorm en Afmetingen

De vorm en afmetingen van de wadi zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte van het gebied dat je wilt afwateren, de hoeveelheid regenwater die je wilt opvangen, en de beschikbare ruimte. Over het algemeen geldt dat een wadi breder moet zijn dan diep, zodat het water voldoende tijd heeft om te infiltreren in de bodem. Ook is het belangrijk om de wadi zo te ontwerpen dat het water geleidelijk afgevoerd kan worden naar het laagste punt.

Materialen

De keuze van materialen voor de constructie van een wadi is afhankelijk van de locatie en het beoogde gebruik. In veel gevallen wordt de wadi bekleed met een waterdoorlatend materiaal, zoals grind of zand. Ook kun je gebruik maken van beplanting om het water vast te houden en te laten infiltreren. Het is belangrijk om te zorgen voor een goede drainage, zodat het water niet blijft staan in de wadi en er geen muggenlarven kunnen ontstaan.

Inrichting

De inrichting van de wadi is belangrijk voor het functioneren en het uiterlijk van de wadi. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor verschillende soorten beplanting, afhankelijk van de locatie en het beoogde gebruik. Ook kun je de wadi zo inrichten dat het een recreatieve functie heeft, bijvoorbeeld door het aanleggen van een wandelpad of een zitbank. Het is belangrijk om te zorgen voor een goede toegankelijkheid, zodat de wadi goed onderhouden kan worden.

Onderhoud en Beheer

Als eigenaar van een wadi is het belangrijk om te weten dat deze op de juiste manier wordt onderhouden en beheerd. Hieronder vind je enkele belangrijke aandachtspunten:

 • Regelmatig onderhoud: Een wadi moet regelmatig worden onderhouden om ervoor te zorgen dat deze goed blijft functioneren. Zo moet bijvoorbeeld het groen in de wadi worden gesnoeid en moeten eventuele verstoppingen worden verholpen.
 • Beheer van de vegetatie: Het beheer van de vegetatie in de wadi is belangrijk om ervoor te zorgen dat deze goed blijft functioneren. Zo moeten bijvoorbeeld exoten worden verwijderd en moet er voldoende variatie in de vegetatie aanwezig zijn om de biodiversiteit te bevorderen.
 • Controle op verontreiniging: Het is belangrijk om de wadi regelmatig te controleren op verontreiniging, bijvoorbeeld door zwerfvuil of chemische stoffen. Verontreiniging kan de werking van de wadi namelijk negatief beïnvloeden.
 • Controle op waterkwaliteit: Het is belangrijk om de waterkwaliteit in de wadi regelmatig te controleren om te zien of deze nog voldoet aan de gestelde normen.
 • Beheer van de omgeving: Het is belangrijk om ook de omgeving van de wadi goed te beheren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er geen verontreiniging vanuit de omgeving in de wadi terechtkomt.

Het is aan te raden om een beheerplan op te stellen voor de wadi, waarin bovenstaande aandachtspunten worden meegenomen. Zo weet je zeker dat de wadi goed wordt onderhouden en beheerd en blijft deze optimaal functioneren.

Toepassingen

Er zijn verschillende toepassingen van een wadi, afhankelijk van het soort gebied waarin deze wordt aangelegd. Hieronder worden de toepassingen van een wadi in stedelijke gebieden, landelijke gebieden en industriële gebieden besproken.

Stedelijke Gebieden

In stedelijke gebieden wordt een wadi vaak aangelegd om wateroverlast te voorkomen. Door de verharding van de bodem kan regenwater niet goed in de grond zakken. Een wadi zorgt ervoor dat het regenwater wordt opgevangen en langzaam in de grond kan infiltreren. Dit vermindert de kans op wateroverlast tijdens hevige regenval.

Een wadi in een stedelijk gebied heeft vaak ook een esthetische functie. Het kan bijdragen aan de vergroening van de omgeving en biedt ruimte voor verschillende soorten begroeiing. Dit zorgt voor een prettigere leefomgeving en draagt bij aan de biodiversiteit van het gebied.

Landelijke Gebieden

In landelijke gebieden wordt een wadi vaak aangelegd om het grondwaterpeil op peil te houden. Door de verdroging van de bodem kan het grondwaterpeil dalen, wat negatieve gevolgen heeft voor de natuur en landbouw in het gebied. Een wadi zorgt ervoor dat het regenwater wordt opgevangen en langzaam in de grond kan infiltreren. Dit draagt bij aan het op peil houden van het grondwaterpeil.

Een wadi in een landelijk gebied kan ook bijdragen aan de vergroening van het gebied. Het biedt ruimte voor verschillende soorten begroeiing en draagt bij aan de biodiversiteit van het gebied.

Industriële Gebieden

In industriële gebieden wordt een wadi vaak aangelegd om vervuiling van het oppervlaktewater te voorkomen. Door de aanwezigheid van industrie kan het oppervlaktewater vervuild raken. Een wadi zorgt ervoor dat het regenwater wordt opgevangen en gezuiverd voordat het in het oppervlaktewater terechtkomt. Dit draagt bij aan het voorkomen van vervuiling van het oppervlaktewater.

Een wadi in een industrieel gebied kan ook bijdragen aan de vergroening van het gebied. Het biedt ruimte voor verschillende soorten begroeiing en draagt bij aan de biodiversiteit van het gebied.

Voordelen en Nadelen

Voordelen

Er zijn verschillende voordelen aan het aanleggen van een wadi:

 • Een wadi kan regenwater opvangen en bufferen, waardoor piekdebieten stroomafwaarts worden beperkt.
 • Het traject van het water in de open lucht zorgt ervoor dat het netwerk visueel gecontroleerd kan worden op kwaliteit, hoeveelheid en incidenten.
 • Een wadi heeft een goed zuiverend gedrag.
 • Een wadi kan zorgen voor landschappelijke meerwaarde en biedt mogelijkheden om habitats voor de natuur te creëren.
 • Een goed ontworpen wadi kan overstorten minimaliseren, de oppervlaktewaterkwaliteit verbeteren en verdroging beperken.

Nadelen

Er zijn ook enkele nadelen aan het aanleggen van een wadi:

 • Een wadi kan zorgen voor plaatselijk wateroverlast als er te veel regenwater wordt opgevangen en de wadi de capaciteit niet meer aankan.
 • Een wadi kan gevaarlijk zijn voor kinderen en dieren als er geen goede beveiliging is.
 • Een wadi kan zorgen voor extra onderhoudswerkzaamheden, zoals het verwijderen van bladeren en ander afval dat in de wadi terechtkomt.
Comments Off on Wat is een wadi: voordelen van een wadi